pitlyti

pitlyti
pìtlyti, -ija, -ijo šnek. 1. tr., intr. smarkiai ką daryti: Kryžokai dieną ir naktį pìtlijo sienas Punio[je], bet visose vietose lietuviai atamušė priešą BM106. Vyrai pìtlija kartas par naktis Up. Su pusantro pagalio (spragilu) esu gavusi tiek ir tiek pìtlyti Pp. 2. tr. Klov, Trgn mušti, lupti, kulti: Pìtlija ir pìtlija savo vaikus Ps. | refl.: Pìtlijas vaikiai prisisprogę Užv. \ pitlyti; išpitlyti; prapitlyti; supitlyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • išpitlyti — išpìtlyti tr. 1. smarkiai dirbant padaryti: Tris didžiulius rūsius išpitlijo rš. 2. išmušti, išdaužyti: Parejo prisisprogę, išpìtlijo langus, žoles išmyniojo Trk. pitlyti; išpitlyti; prapitlyti; supitlyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piklinti — ×pìklinti, ina, ino žr. pitlyti: 1. Kad pìklina, kad pìklina, negali nei suprasti, ką kalba Skr. 2. Grž, Švnč. piklinti; pripiklinti; supiklinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piklyti — ×pìklyti, ija, ijo intr. Vdšk žr. pitlyti 1: Šiandie pìklysiu per dieną Km. Piklija kaip vyras LTR(Jnš) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pitelioti — 1 pìtelioti, ioja, iojo tr. Kp pešti, pašyti už plaukų (lošiant kortomis), pitlyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pitlinti — pìtlinti, ina, ino žr. pitlyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prapitlyti — prapìtlyti tr. Up praleisti, pragerti: Kad rėžėme, tai rėžėme! Ar pusantro rublio prapitlijau Žem. Visą mano pasogą prapìtlijo Nm. pitlyti; išpitlyti; prapitlyti; supitlyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supitlyti — supìtlyti 1. tr. Grd sumušti: Na ir supìtlijau tą vyruką! Rs. 2. refl. pradėti muštynes: Susipìtlijo vaikiai tarpdurė[je] Užv. Antra savaitė kai ženoti, o jau vakar susipìtlijo Rs. pitlyti; išpitlyti; prapitlyti; supitlyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”